9 spørsmål du bør tenke
over før du velger tannklinikk
(FAQ)

TILBYR KLINIKKEN BEHANDLING SOM UTFØRES AV SPESIALISTER I KJEVEORTOPEDI?

Med Vesna og Amir har Christiania tannlegesenter to spesialister i kjeveortopedi. Begge har mange års klinisk arbeidserfaring med tannregulering og kan tilby alle typer kjeveortopediske behandlinger.

TILBYR KLINIKKEN TANNREGULERING FOR BARN I ALLE ALDRE?

Det er mulig å få tannregulering i alle aldre. Tannstillingsfeil bør uansett behandles for å forhindre skader på tennene eller en feilfunksjon av bittet. Det er hensiktsmessig at barn kommer til en første konsultasjon allerede ved 5-6 årsalder. Spesialisten kan vurdere om det foreligger behov for tannregulering, men kan også gi råd til barn og foreldre som kan bidra til å forhindre eventuelle feilstillinger som siden vil medføre behov for tannregulering. Selv om vi anbefaler at behandlingen starter så tidlig som mulig, er det aldri for sent å begynne med tannregulering. Tannregulering Oslo.

TILBYR KLINIKKEN BEHANDLING FOR VOKSNE?

Tannstillingsfeil lar seg behandle i alle aldre. Det er viktig med en god tannstilling for å forhindre skader på tennene eller en feilfunksjon av bittet. Flere voksne velger også å starte opp med tannregulering av estetiske grunner. Dersom du ikke ønsker tradisjonell tannregulering, kan vi tilby alternative behandlingsmetoder for deg, som for eksempel usynlig tannregulering.

TILBYR KLINIKKEN FORSKJELLIGE TYPER TANNREGULERING?

Det finnes ulike metoder for å regulere tannstilling. Disse metodene må vurderes individuelt for å finne ut hvilken type tannregulering som passer best for deg og som fører til det beste resultatet. Christiania tannregulering tilbyr tradisjonell- og keramisk tannregulering, behandling med Invisalgin (gjennomsiktige plastskinner) og Incognito (tannregulering bak tennene).

TILBYR KLINIKKEN AKUTTHJELP?

Våre pasienter skal føle seg trygge på at de får hjelp når de trenger det. Christiania tannregulering tilbyr derfor akutthjelp for våre tannreguleringspasienter. Ring oss på tlf. 24 10 12 70.

TILBYR KLINIKKEN MAKSIMAL FLEKSIBILITET MED KORT VENTETID OG LANGE ÅPNINGSTIDER?

For oss er tilgjengelighet viktig. Christiania tannregulering tilbyr derfor kort ventetid og lange åpningstider.

Åpningstider Christiania tannregulering

07:30 – 20:00 mandag til torsdag

07:30 – 17:00 fredag

10:00 – 15:00 lørdag

TILBYR KLINIKKEN KOSTNADSOVERSLAG?

Ved første besøk kan som regel foreløpig behandlingsplan skisseres og et cirka kostnadsoverslag gis, men det er først etter behandlingsplanlegging et mer nøyaktig behandlingsforløp og pris kan anslås. Første konsultasjon med tannreguleringsspesialist koster 1416 kr for voksne og 836 kr for barn (med henvisning). Denne prisen inkluderer konsultasjon med tannreguleringsspesialist, oversiktsrøntgen (OPG) og et foreløpig kostnadsoverslag.

TILBYR KLINIKKEN DETALJERT BEHANDLINGSPLAN?

Ved første konsultasjon gjør vi en undersøkelse og vurderer eventuell bittfeil. Vi tar en oversiktsrøntgen (OPG), der man kan se kjevebenet og alle tannanlegg. Dersom det foreligger en bittfeil som er aktuelt å behandle nå og pasienten/foresatte ønsker å begynne, tar vi røntgenbilder, foto og avtrykk til gipsmodeller for å planlegge behandlingen nøye. Etter behandlingsplanleggingen avtaler vi et møte med pasienten for å presentere behandlingsplan og -avtale.

TILBYR KLINIKKEN FLEKSIBLE DELBETALINGSALTERNATIVER?

Christiania tannregulering ønsker å imøtekomme din økonomiske situasjon på en best mulig måte. Individuelle betalingsavtaler kan inngås.